Boonboomger

Bakuage Sentai Boonboomger

Tên Việt:Chiến đội Bộc phát Boonboomger

Tên Anh:Bakuage Sentai Boonboomger

Tên gốc:爆上戦隊ブンブンジャー

Thời gian phát sóng:March 3, 2024

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

BAKUAGE SENTAI BOONBOOMGER, gồm:

  • Series
Bộc phát 01 Vô lăng của người giao hàng
Bộc phát 02 Người tình báo không công nhận
Bộc phát 03 Người lái xe không dừng lại
Bộc phát 04 Tiếng cầu cứu anh hùng
Bộc phát 05 Người tuần cảnh không nản lòng
Bộc phát 06 Trắng và đen
Bộc phát 07 Phanh xe của người cung cấp