Hurricaneger Promo Poster

26. Ninpu Sentai Hurricaneger

Tên Việt:Chiến đội Nhẫn phong Hurricaneger

Tên Anh:Ninpu Sentai Hurricaneger

Tên gốc:忍風戦隊ハリケンジャー

Thời gian phát sóng:2002

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

NINPU SENTAI HURRICANEGER, gồm:

  • Movie
01 Ninpu Sentai Hurricanger VS Gaoranger Thuyết minh Phụ đề Online
02 Ninpu Sentai Hurricaneger: Shushuuto the Movie Thuyết minh Phụ đề Online