Poster mmpr2

Mighty Morphin Power Rangers (Season 2)

Tên Anh:Mighty Morphin Power Rangers (Season 2)

Số tập:52

Thời gian phát sóng:July 21, 1994 – May 20, 1995

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD