ss5

Season 05

Tên Anh:Pocket Monsters Episode: Gold & Silver

Tên gốc:ポケットモンスター 金銀編

Số tập:Tập 241 – 276

Ngôn ngữ:Thuyết minh

DOWNLOAD

Không có thông tin