ss3

Season 03

Tên Anh:Pocket Monsters Episode: Gold & Silver

Tên gốc:ポケットモンスター 金銀編

Số tập:Tập 119-193

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin