ss2

Season 02

Tên Anh:Pocket Monsters Episode: Orange Islands

Tên gốc:(ポケットモンスター オレンジ諸島編

Số tập:Tập 083 - 118

Thời gian phát sóng:1999-2000

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin