ss1

Season 01

Tên Anh:Pocket Monsters

Tên gốc:ポケットモンスター

Số tập:Tập 001-080

Thời gian phát sóng:1997-1999

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin