Pokemon Horizons Promotional Poster 4 scaled

Chương 2: Sự tỏa sáng của Terapagos

Tên Anh:The Sparkling of Terapagos

Tên gốc:テラパゴスのかがやき

Số tập:Tập 026-??

Thời gian phát sóng:2024

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin