Pokemon 2023 First Broadcast Poster scaled

Chương 1: Liko và Roy khởi hành

Tên Anh:Liko and Roy's Departure

Tên gốc:リコとロイの旅立ち

Số tập:Tập 001-025

Thời gian phát sóng:2023

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin