OJ2HfFil

Những Câu Chuyện Về Thiên Nhiên

Mỗi tập phim là một câu chuyện do "bác Gấu" kể lại cho các con vật khác trong rừng cùng ngồi nghe. Nội dung về cuộc sống của những loài động vật cũng như tính cách hư cấu của chúng. Vào cuối mỗi tập phim, khán giả được các câu hỏi gợi ý và câu trả lời mang tính giáo dục cao.

Tên Việt:Những Câu Chuyện Về Thiên Nhiên

Tên Anh:The Great Book of Nature

Số tập:54 tập

Thời gian phát sóng:07/06/1999 – 25/08/2000

Ngôn ngữ:Thuyết minh

DOWNLOAD

Không có thông tin