Naruto

Naruto

Tên Anh:Naruto

Tên gốc:ナルト

Số tập:Naruto: 220 tập Naruto: Shippūden: 500 tập

Thời gian phát sóng:2002-2017

Ngôn ngữ:Lồng tiếng

DOWNLOAD

Không có thông tin