khung long con ham an

Khủng Long Con Ham Ăn

Câu chuyện xoay quanh một cô bé tên là Uiba Shikatani và về chú khủng long con do ba cô ấy tìm thấy, sau đó cô ấy đặt tên cho nó là "Muka" (Năm Căn theo cách gọi của người Việt) vì chú khủng long ấy chỉ nói được từ đó.

Tên Việt:Khủng Long Con Ham Ăn

Tên Anh:Muka Muka Paradise

Tên gốc:ムカムカパラダイス

Số tập:51 tập

Thời gian phát sóng:04/09/1993 – 27/08/1994

Ngôn ngữ:Lồng tiếng

Định dạng:1440x1080 (AI Remastered)

DOWNLOAD

Không có thông tin