Ohsama Sentai KingOhger Adventure Heaven scaled

Ohsama Sentai King-Ohger: Thiên đường phiêu lưu

Tên Việt:Chiến đội Vương dạng King-Ohger: Thiên đường phiêu lưu

Tên Anh:Ohsama Sentai King-Ohger: Adventure Heaven

Tên gốc:映画 王様戦隊キングオージャー アドベンチャー・ヘブン

Thời gian phát sóng:13/12/2023

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin