Gaoranger VS Hurricaneger

Ninpu Sentai Hurricaneger vs. Gaoranger

Tên gốc:忍風戦隊ハリケンジャーVSガオレンジャー

Thời gian phát sóng:21/03/2003

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin