Hurricaneger 20th Movie Poster scaled

Ninpu Sentai Hurricaneger: Kỷ niệm 20 năm

Tên Việt:Ninpu Sentai Hurricaneger: Kỷ niệm 20 năm

Tên Anh:Ninpu Sentai Hurricaneger Degozaru! Shushuuto 20th Anniversary

Tên gốc:忍風戦隊ハリケンジャーでござる! シュシュッと20th Anniversary

Thời gian phát sóng:16/06/2023

Ngôn ngữ:Thuyết minh/Phụ đề

DOWNLOAD

Không có thông tin